Je mi doma těžko, utíkám

16.08.2019 16:44

Vztahy jsou náročná věc a hodně si toto uvědomují ženy i muži. 

Je to stejné, na obou stranách. Muži se umí ve vztazích 

chovat svobodněji, ale ženy už je dohánějí. 

Láska trvá po dobu fáze 2 let, kdy tu je totální zamilovanost a 

v tuto dobu, bychom jeden pro druhého zemřeli. 

Po této době dochází takzvaně k sundání růžových brýlí a 

my si uvědomujeme, kdo ten dotyčný vlastně je, 

a že jsme ho neznali. To je fáze dalších dvou let, 

kdy jsme sice tolerantní, ale zároveň si začínáme kolem 

sebe dělat jasno. Další fází je osvobození se od té silné lásky.

Už netoužíme s ní být a dýchat společný vzduch, 

ale začínají nás lákat kamarádi. Začínají se kolem nás 

objevovat nové věci a my potřebujeme ten čas pro nás a 

ten prostor. Pak tu nastává fáze, chci být s tebou, 

ale stačí mi večery, či klidně občasně. Hlavně muži utíkají do 

svých míst, kde se cítí neohroženi ženou.  A toto je fáze, 

kdy musíme tomu svému chlapovi dát šanci dýchat. 

Mnohé ženy reagují hodně zle, když by měly dát svému 

miláčkovi prostor. Bojí se ho pustit ze řetězu. 

Ale pak je nutné si představit to, že muž je stejně v tomto svéhlavý a 

cestu ven si najde. Krásný film o tom je a výborně poukazuje, 

jak to muži umí. Jmenuje se Teorie tygra, s p. Bartoškou. 

Pro ženy stojí za zhlédnutí. Pochopíte, že dát muži po nějakém 

čase s vámi volnost, je celkem nutnost. 

Pokud to uděláte, získáte si ho a vydrží vám u vás.