Magická síla našich planet

14.12.2014 08:06

Nemusím vám říkat, jak silný je význam planet pro nás,

naši zem a celkově pro život na této planetě.

Protože každá planeta, která se nad námi dívá na nás,

ho zcela jistě ovlivňuje.

Naši předkové věděli, proč a jak jsou silné planety a

co nám přináší.

Věděli, že ovlivní úrodu, zvířata, ale i chování člověka.

Lidé se naučili i planety využívat a

jejich pozitivní vliv přenášet do magie.

Slunce

Nejdůležitější planeta,
která nás ovlivňuje

hlavně na výchovu dětí, zdraví, kariéru a úspěch v ní.

Komunikace na štěstí a obchodování, ale i moc a soudy.


Merkur

Je blízko Slunce a dostal jméno podle boha,

který byl velmi rychlý, a proto je tato planeta

nejrychlejší svým oběhem kolem Slunce.

Pomáhá šířit vědomosti, lepší komunikace,

dává inteligenci a cítění. Dává ale i radosti života,

nerozhodnost a sklon ke kriminalitě.

Venuše

 

Planeta lásky a romantismu, dává soulad a radosti,

ale i lásku, žárlivost a touhu vlastnit a mít.

Je to planeta ženy.

Mars 

 

Je na druhé straně a je to planeta mužů.

Dostal jméno podle boha války a má i temné stránky.

Dává možnost násilí, zbraně, násilnické projevy,

ale i války, hrozby hádky, konflikty a sobectví.

Jupiter

 

Největší obr z našich planet s velikánským srdcem

dobročinnosti, říká se mu dobroděj.

Je to opět mužská planeta, ale je neagresivní.

Je to planeta, která přináší moudrost a porozumění.

Přináší odpovědnost, optimismus, bohatství,

studia a namyšlenost.

Saturn 

 

Je planetou, co omezuje, dává přikázaní a řád.

Dává zájem o historii, ale i pocity beznaděje, deprese a

překážky, ale i spolehlivost, budování změny a opouštění.

Uran 

 

Je planeta věštců, díky ní lze kouzlit a posílit účinky

kouzel a rituálů. Dává nečekané změny,

nadpřirozené věci a transformaci, ale i důvtip.

Neptun 

 

Je planetou boha moře a týká se jí vše od vody.

Jeho síla je nejsilnější na této planetě a

nepotřebuje své účinky povzbuzovat bylinkami.

Dává snění a léčitelství, ale i představy a duševní rozložení.

Pluto 

 

Vládce pekel a bojovník, má unikátní pohyb,

působí na rychlé reakce a uspořádání věcí.

Ale i spojování a vniknutí, skupinové činnosti.