Muži na vymření?

15.10.2017 12:52


Poslední dobou se hodně diskutuje o tom, jak jsou ženy silné,

nepotřebují muže, jsou mnohdy tvrdší a náročnější než dříve,

ale je to skutečně tak? Jaký je vlastně současný muž?

Kam se ztratil Muž lovec – rytíř? Dnešní muž je vše – jen ne lovec.

Spíše lovná kořist… nějak ztratil umění v lovu – odzbrojila ho

žena a jeho zbraně obrátila proti němu.

A co víc – mnohdy muž dobrovolně své zbraně odevzdá a

ještě si užívá pocit, že lovit nemusí a jen znuděně

dojde do supermarketu a „koupí“ si vhodnou ženu.

Ztratil hrdost a mužství a jako vrchol hrdinství prožívá schován za

počítačem ve virtuálním světě, kde vede boj na sociálních

sítích či ve svém autě, kde agresivní jízdou ukazuje, jaký je inteligent.

Jsou však i takoví muži, jež jako vrchol mužství spatřují v pořízení

značkových hodinek či oblečení a domnívají se,

že na to uloví tu správnou ženu. Kam se poděly základní hodnoty,

k nimž byli odpradávna muži vedeni? 

Kam nás to dovedla konzumní společnost?

Kde je:  Respekt, Pokora, Sebeovládání, Čestnost a Odvaha?

Muži k nimž se ženy s důvěrou obracely s prosbou o

pomoc – o ochranu? K nimž vzhlížely? 

A věděly, že ať nastane v životě jakákoliv situace, muž se k ní

postaví čelem a ženu ochrání? Pomůže jí?

Třeba jen tím, že rozdělá oheň v přírodě, když jí bude zima,

nebo opraví dům, či jí jen obejme, když jí bude smutno?

V současnosti si muži stěžují, že ženy jsou silnější a nepotřebují je,

ale jako žena mohu uvést jen jediné – ano – mnohdy

musíme nasadit masky bojovnic a tvrdých žen, jež muže zdánlivě

nepotřebují, jsou soběstačné … ale proč?

Protože nechceme být zraňované, protože nám chybí Ti muži,

jež drží své slovo, jsou čestní a nebojí se ničeho – ani komunikace.

Muži s nimiž bychom měly pocit bezpečí a nebály se ukázat svou

křehkost a jen se odevzdat. Muži s nimiž bychom si přály prožít

celý život a zestárnout s nimi. Avšak věřím, že muži se zase

rozvzpomenou na svoje pradávné hodnoty a budou opět zvládat

nejen pohybové techniky ať už boje, cvičení, ochrany, řemesla,

ale i vlastní emoce. Budou lépe chápat chování protivníka,

ale i ženy, předvídat jeho reakce, pracovat se svým strachem,

vést ostatní, ale i se umět podřídit zájmu celého týmu – ať už

rodiny či společnosti.  Říká se, že na světě existuje spousta věcí,

jež jsou schopny dohnat lidi k šílenství.

Zvláště takové lidi, kteří nemají odhodlání a cílevědomost,

jež jsou pro všechny potřeba.

Pro člověka s jasným a nezlomným odhodláním,

nejsou jeho pocity žádná překážka. Je schopen je ovládat a

nemusí před nimi utíkat a obávat se jich.

Vždyť ne nadarmo se říká, že nejhorší je strach ze strachu.

A proto vážení muži – přestaňte se bát, oprašte opět své mužství v

jeho nejryzejší podobě a ukažte nám ženám, že muži nevymřeli a

my vám za to budeme partnerkami, na něž budete hrdi,

jež vám vytvoří láskyplnou rodinu a šťastný domov kam se

vždy budete rádi vracet.