Pitná voda a budoucnost lidí a nejenom lidí

15.07.2018 07:39

 

Víte, co se bude hlídat v budoucnu více než zlato?

Bude to pitná voda.

Kupodivu jaderné elektrárny do budoucna nebudou nikoho zajímat.

Pitná voda, to je to, co nejvíce bude hlídáno.

Je to tak, protože jí začíná být nedostatek. Vody bude ubývat.

V některých oblastech Afriky chodí ženy přes deset

kilometrů pro vodu. Dokážete si to představit?

Že byste urazili pro jeden barel 10 km.

Možná byste nad tím měli více přemýšlet, sice si mnozí z vás řeknou,

nejsme v Africe, ale toto není tak zcela pravda.

Stavy vody jsou celosvětově na minimu a toto je vážný problém.

U nás je sice podzemní voda, ale mnohá místa již vysychají.

Řekněte si, co nám pak zbývá? Budete pít z řek a potůčků,

kam se splachují splašky z domácností?

Sice jde voda přes čističku, ale jsou tam hormony,

bakterie a i po převaření hrozí silné otravy.

Pak jsou tu ještě horské potoky, bystřiny a přehrady.

Řekněte si sami, chcete tuto vodu pít??

Tak proč splachujeme pitnou vodou WC?

Na člověka vyjde tak 50 l vody jen na denní spláchnutí WC.

Uvědomte si, že v Africe by takový objem vody nosili celý den.

 Takto se tu zachází s životodárnou tekutinou a

to nemluvím o mytí aut v myčce.

Průměrný Čech spotřebuje přes 100 l vody,

což je slušné množství pitné vody.

Nejméně pitné vody na světě má Austrálie, nejvíce Jižní Amerika.

Třeba takové USA polovinu pitné vody spotřebují na průmysl,

pak jsou lidé a pak zemědělství.

Ale třeba Indie to má opačně, nejdříve lidé a potraviny,

pak ostatní. Jelikož se blíží doba, kdy pitná voda bude

cennější než zlato, je tedy nutné nad tím hodně přemýšlet.

Proč neudělat myčky aut na vodu z čističek,

to samé WC splachování, průmysl. Začněte všichni přemýšlet.

Nejsme tu jen my, ale i zvířata a příroda co jí potřebuje.