Runa na měsíc březen

01.03.2015 11:20

Runa mannaz

Tato runa v překladu znamená člověka a říká,

že se nacházíte ve svém středu a že je třeba jednat

racionálně a v souladu se svými myšlenkami.

Tato runa vás vyzývá k činu. Měli byste být obezřetnější a

měli byste si uvědomovat své plány.

Vztahy

Snažte se poznat vzájemné vztahy, které panují mezi

lidmi ve vašem okolí. Zvládnete pak těžké situace.

Zdraví

Neřešte žádnou situaci násilím a buďte tolerantní k sobě,

pak se váš problém zdraví začne řešit sám.

Práce

Začíná období lepší kariéry, lepší organizace a pokroku.

Možné jsou extrémy ve vynálezech a zlepšování.