Runa na měsíc leden

01.01.2022 14:26

Mannaz alias člověk

Jednejte racionálně, vědu podpořte duchovnem a 

vše propojte.

 

Vztahy

Nesmíte se zbláznit, hrozí, že nebudete vědět s kým jít do 

života a jak jít, ale také co dělat. Zapojte srdce, ale i mozek současně. 

A bude dobře na světě.

 

Práce

Je to o vás, dokážete vše poničit ať již pouhou myšlenkou, ale i tím, 

že nic neuděláte a pracovně, že velmi jste nepřesný. Zlepšit vše.

 

Zdraví

Runa mobilizuje k činu. Buďte bystřejší, odvážnější a neřešte 

zdraví násilím. Jednejte třeba i v společnosti stejně nemocných lidí. 

Pomohou vám.