Runa na měsíc prosinec

01.12.2021 16:01

Runa Obr

Krásná silná runa s něžností obra v srdci.

Začneme trošku jinak s runami. 

Řeknu vám, co přesně nesou jako poselství.

Na vaší straně jsou ohromné síly, tak silné, 

že je srovnáme se silou obra. Události, které se teď 

dějí a budou, se začnou obracet k lepšímu. 

Jste chráněný, před nepříznivými silami. 

Překonávejte své překážky, ale mějte na paměti, 

že každý obr má silné a krásné srdce, aspoň v těchto runách. 

Díky síle, která je nyní s vámi, můžete zvítězit. 

Zvládnete překážky a nástrahy i obtíže, které tu jsou, 

dají se překonat. Porazíte své nepřátele, podmínkou je 

dobré a velké srdce, důslednost v jednání. 

I dobrým srdcem lze vyhrát nad zlými silami, 

aniž bychom je zničili. Někdy stačí uvědomění si. 

Runa vám dává lásku a přízeň. Jen si hlídejte své 

slabosti, jako jsou vnitřní strachy, ty vás ochromí a zastaví. 

Miluji tuto runu, je to ochrana, šťastné události, 

sebe disciplína a očištění. Neubližujte si, není důvod.