Runa na měsíc srpen

31.07.2015 15:16

Runa Eihwas

Tato runa dodává odvahu k činům. Představuje strom tis,

z kterého se vyráběly luky k obraně a lovu.

Eihwas nabádá k odvaze, posiluje víru.

Vztahy

Nebojte se jednat, pokud tu je tato runa, právě nadešel ten

správný čas. Využijte své schopnosti a krásu.

Práce

Můžete ovlivnit pokrok kariérní či měnit práci, runa dává

činy a pomáhá lepšímu životu.

Buďte vždy, ale opatrní a prozíraví. Odhaluje pravdu.

Zdraví

Dozvíte se, jak najít správnou cestu k sobě samým,

je tu zlepšení na těžší nemoci.