Svatý grál, střežili ho Templáři?

08.10.2014 13:38


Úžasná křesťanská relikvie, podle které se točily

nádherné filmy, ale co je na celé té relikvii pravda.

Dle křesťanů je to kalich, který byl podán Ježíši Kristu při

své poslední večeři.

Dle legendy může či zcela zastaví stárnutí, vrací mladí a

život. Může dokonce zajistit věčný život.

Mnozí netuší, že Templáři střežili svatý grál po tisíciletí a

nedali na něj dopustit, aby se nedostal na špatné

světlo či do špatných rukou.

Templáři ho schovali tak dobře, že dodnes hledači pokladů

nevědí, kde a kam se mají vydat, aby k němu našli cestu.

Dle legend je možnost, že je ukrytý po celém světě.

Badatelé mu připisují podobu kalichu.

Ale historikové tvrdí, že krev Krista byla do tohoto

kalichu zachycena, když měl tvar misky.

Bohužel domněnky jsou domněnky a nikdo neví, jak vypadá.

Jeho stopy mizí s odchodem Josefa

Arimatejského Jeruzaléma.

Dle legendy prý Josef trávil 12 let ve vězení a zde ho

při životě udržoval právě kalich Kristův.

Možná je kalich zazděn ve Skotské kapli, protože detektory

ukázaly, že ve sloupu v kapli je zazděný kalich.

Proč by tam byl zazděný?

To jsou domněnky, ale díky vzácnosti sloupu,

se nikdo k relikvii nedostane, zbývají opět domněnky.

Nechal ho tam snad někdo náhodně při stavbě?

Nebo byl zazděný schválně.

A co když svatý grál není kalich, ani miska,

může to být přeci něco jako kámen mudrců.

Nebude to věc, ale něco co nejde uchopit, ani přemístit.

Je to energie něčeho, co má paměť a inteligenci a

jde s tím pracovat.