Trofejky a Fatálky

10.08.2016 20:36


Muži a ženy jsou z odlišných planet a

tedy se liší svým fyzickým i mentálním vybavením,

očekáváním, představami, reakcemi, prioritami,

potřebami....to je věc notoricky známá a

je jistě dobré ve vlastním zájmu, ať již muže či ženy,

tu druhou planetu řádně prozkoumat, pochopit,

smířit se s ní a umět s ní pracovat s cílem oboustranného

meziplanetárního štěstí.

Na obou planetách se setkáme s bytostmi méně či více silnými,

inteligentními, ztepilými. Silným, sebevědomým, inteligentním a

oku lahodícím ženám se obvykle nejhůře daří

spolupráce s mužem silným, sebevědomým, inteligentním a

taktéž oku lahodícím.

Spolupráce s mužem, který těmto ženám přijde jako

muž k nim se hodící, chtěný, partner,

mnohdy ideální duševní a fyzický souputník.

Toto však bývá pouze pohled ženy, ocitnuté se v jakékoli

životní situaci, vděčné za to, že se objevil někdo k ní, někdo,

s kým lze otevírat a objevovat beze strachu z nepochopení či nudy,

byť by to mělo být 1x měsíčně formou společného

posezení či sdílení v rámci divadelního představení.

Takovýto muž má však náhled na setkání s mnohdy druhou

půlkou zcela odlišný a málokdy zaplesá,

ponoří se bez bázně a hany do oceánu vděku, štěstí,

důvěry, víry a oddanosti.

Takovýto muž totiž dělí ženy na Trofejky a Fatálky.

Trofejky jsou pro něho ženy blažené jeho Egu,

krásné, byť jim jaksi podceňované bytosti, kterým rozumí a ví,

kterak a čím je uspokojit.

Ženy, které ho nevyruší v jeho jasně nastavené cestě a

neroztaví tolik chtěnou chladnou mysl.

Ženy, se kterými často a rád tráví noc nebo dovolenou.

Při setkání s Fatálkou však pocítí silný náraz, souznění,

duševní splynutí, zapomenuté zámky se odemknou,

tajné komnaty otevřou, otázky vyvstanou.

Po zpracování momentu překvapení následují obavy,

strach o konstanty známého, bezpečného.

Muž je vyrušen.

A není- li právě ve fázi hledání životní partnerky a

nejedná-li se o extrémně chrabrého jedince, toužícího

životních změn a posunech, zmizí, dokud je čas.

Přesto silné ženy nezoufejte a doufejte, přejte si a věřte,

neslevujte, mějte se rády a buďte trpělivé.

Stačí jeden opravdový, který zuje tretry a s neznámými

pocity k vám odhodlaně vykročí.