Věrnost, je nám vnucena…kým?

18.07.2016 19:24

Máte jednoho partnera a jste spokojení, pak je to záviděníhodné.

Dneska je trendem mít více sexuálních partnerů,

jenže u nás je nemožné mít více manželek či manželů.

Musíme to nejdříve probrat od začátku a tak zabrousíme

přímo mezi savce.

Většina savců žije polygamním způsobem života.

To znamená, neupínají se jen na jednu samičku,

a když už jsou monogamní, tak se na jednu samičku upnou jen na

určité období a tím je období plodnosti v tom roce.

Jakmile přijde další období, šup a samečci hledají novou partnerku.

Tak tomu bylo i u člověka, až do jisté chvíle.

Člověk začal žít v monogamním svazku, asi před deseti tisíci lety.

Bylo to asi v době, kdy se lidé usadili a začali shromaždovat

majetek, půdu a člověk si vytýčil a měl potřebu

rozdělit hranici svých pozemků.

Párové soužití lidí bylo uzákoněno nejdříve u Židů kolem

roku 1000, protože když byli v páru, lépe se jim čelilo

nástrahám a prchalo před hrozícími pohromami.

Monogamní manželství bylo uzákoněno kolem roku 1563,

ale až na jisté výjimky. Třeba po období třicetileté války,

byl velký nedostatek mužů a byla udělena výjimka,

muži směli mít více žen a mohli s nimi plodit děti.

Byla to souhra, když si ženy vzájemně vypomáhaly a

opatrovaly a vychovávaly své děti. Bez hádek, bez konfliktů a šlo to.

Hodně se na vzniku monogamie podepsalo křesťanství.

Tam byly silné podmínky, pokud žena byla věrná,

tak se mužův majetek odkazoval jeho potomstvu.

Církev věděla, že když lidem sáhne na majetek,

tak budou poslouchat. Muži na tom byli vždy lépe než ženy.

Žena pokud byla nevěrná, obyčejně počala s jiným dítě.

Muž si ale odskočit mohl, když to bylo tajné, nic se nedělo.

Přesto ženy v dřívějších dobách, když je ještě církev nespoutala,

se situovaly na více milenců.

Věděly, že více milenců jim zajistí větší ochranu.

Proto ženy prožívaly tajně lásku s více muži a každý si myslel,

že to dítě je jen jeho, přesto, že byl jen jeden otec,

snažili se všichni nějak ženu chránit a přispívat ji.

Více žen-milenek, souvisí s výší vašeho konta.

Výzkumem se zjistilo, že bohatší muži mají své milenky,

protože je potřebují na dobíjení své energie,

ale musí je všechny nějak zabezpečit.

Více partnerů, znamená větší finanční zátěž.

Také se zjistilo, že nevěrní muži, žijí déle.

Možná se jen nevěrní muži snaží docílit dlouhověkosti.