Věž do nebes, anebo brána do jiných světů

24.04.2014 08:07


Asi nejpodivnější stavbou, která je na zemi, je věž,

která ještě existovala před biblickou potopou světa.

Staří Sumerové tomuto místu říkali základna.

Tato základna je vystavěna z kamenů tak ohromných,

že nikde jinde nenajdete podobnou věž.

Toto místo je známé a jmenuje se Baalbek.

Značí to sídlo, jež patří vládci údolí.

Dříve mu Řekové říkali sídlo boha Slunce.

Také Bible značí toto místo, jako místo příbytek Šemešu,

příbytek boha Slunce.

Tomuto městu vládnul král Gilgameš.

Byl pátým panovníkem dynastie, kterou ustanovili bohové.

Hodně je zachycený na pečetidlech a skulpturách.

Tento král přemítal nad otázkami života a smrti a

dostalo se mu poznání a byla dána příležitost,

aby se stal nesmrtelným.

Aby se tak stalo, musel projít na Cedrové hoře na

tajné místo bohů a projít bránou,

kterou střeží mechanická příšera plivající oheň.

Gilgameš se na základnu dostal,

ale v noci spatřil něco neuvěřitelného.

Ohromné těleso zářící, které v něm probouzelo děs.

To co král vylíčil, bychom dnes přirovnali ke

startu raketoplánu či kosmického tělesa.

Díky strachu však král nepokračoval dál na základnu,

ale vše vylíčil a popsal a je to zaznamenáno v sumerštině.

I na fénické minci je vyobrazen chrám a

za ním stoupající raketoplán.

Když si představíme, že v době krále, jsme neznali nic,

musíme potvrdit, že tato věž je brána do jiných světů,

či start k jiným planetám.

Ale kdo byli ti, co měli tuto technologii?

Snad prošli bránou času, nebo byli z jiných planet?